BoKlok Housing AB BoKlok Housing AB, Nyproduktion av flerfamiljshus som innefattar nyproduktion av lägenheter, kulvertarbeten samt undercentraler.

BoKlok Housing AB

Ytligare projekt tillsammans med BoKlok, Projekt SilviaBo.

Sen start har vi utfört ett antal projekt tillsammans med BoKlok i Skånes omnejd.

I dagsläget har vi ett projekt i Höör Koordinaten på 48 lägenheter samt ett i Helsingborg Aroma på 36 lägenheter. 

Om SilviaBo

SilviaBo är ett hållbart, attraktivt och anpassningsbart boende utvecklat av Stiftelsen Silviahemmet, BoKlok och IKEA tillsammans. Lägenheterna är förberedda för att kunna anpassas ifall de boende skulle utveckla demenssjukdom, vilket blir allt mer förekommande i takt med att befolkningen åldras. Idén till SilviaBo kommer från H.M. Drottning Silvia och IKEAs grundare Ingvar Kamprad.