AB Sjöbohem Vi på K.W.A Rör AB har nu Ramavtal till Sjöbohem. Där kommer vi att utföra diverse servicearbeten.

AB Sjöbohem

Vi på K.W.A Rör AB har nu Ramavtal till Sjöbohem. Där kommer vi att utföra

diverse servicearbeten.

 

Ett bolag som bryr sig om Sjöbo kommun

AB Sjöbohem är ett kommunalägt fastighetsbolag som har Sjöbo kommun som verksamhetsområde. Verksamheten startade 2005.

Förvaltningen omfattar lägenheter med en total yta av 55 011 kvm, samhällsfastigheter med en total yta av 73 440 kvm och lokaler med en total yta av 12 421 kvm.

Vår verksamhet är att inom Sjöbo kommun förvärva, bebygga, avyttra och förvalta fastigheter för att tillhandahålla bostäder och lokaler utifrån kundens behov. I vår verksamhet ingår även försäljning av fastighetsrelaterade tjänster för att trygga bolagets fortsatta goda utveckling.

För att kunna göra detta måste vi bygga och utveckla relationen till våra kunder. Att förstå kundernas önskemål och behov gör att vi kan leverera bostäder, lokaler och fastighetsrelaterade tjänster med hög kundnytta. Detta är en avgörande faktor för vår framgång.

Vi är 70 anställda inom AB Sjöbohem som jobbar med fastighetsförvaltning och städtjänster. Bolaget har egen personal för den tekniska och ekonomiska förvaltningen.

Våra kunder ska stå i fokus och behandlas med respekt och tillit.
Arbetssättet ska genomsyras av enkelhet, fokus och ansvarstagande där vi genom en effektiv organisation kan leverera en hög kundnytta.

AB Sjöbohem är medlem i Sveriges Allmännyttiga