K.W.A RÖR AB

Vi är ett bolag som är uppstartat av installationskoncernen Instalco. 

Efter att ett behov av kompetenta och seriösa leverantörer av service och ramavtal identifierats i regionen valde Instalco att starta upp ett nytt bolag i koncernen för att möta de behov som finns.

K.W.A RÖR kommer erbjuda tjänster inom service och ramavtal med utgångspunkt Österlen, mellan Skurup och Kristianstad, men självklart även i ett större geografiskt område vid behov.

Vi vänder oss främst till kommuner och mindre entreprenörer, där vi kan vara en kompetent och pålitlig leverantör med lokal förankring och kännedom. Vår närhet till våra systerbolag i Instalcokoncernen skapar ett ökat värde för oss och för våra kunder.

VD


Kennth Andersson

Administratör

Patricia Andersson

Montörer

Montör Johnny Hansen

Johnny Hansen

Montör Mattias Larsson

Mattias Larsson

Montör Benjamin Rosén

Benjamin Rosén

Montör Philip Andersson

Philip Andersson

Montör Johan Elvström

Johan Elvström

Montör Niklas Andersson

Niklas Andersson

Montör Oliver Andersson

Oliver Andersson

Montör Nils Kristensson

Nils Kristensson

Montör Julius Rosenlund

Julius Rosenlund-Lindvall